Ośrodek Wsparcia- stołówka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzi Ośrodek Wsparcia- Stołówkę, której zadaniem jest zabezpieczenie osób potrzebujących w gorący posiłek.

Posiłki wydawane są w dni robocze w godzinach 12:00-13:30.

Kryterium dochodowe do otrzymania bezpłatnego posiłku wynosi:

951zł dla osoby samotnie gospodarującej,

771zł dla osoby w rodzinie.

Posiłek w Ośrodku Wsparcia- Stołówce przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej i przyznany decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Wszelkich informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielają pracownicy socjalni. czerwona strzalkaKONTAKTczerwona strzalka

Wnioski o przyznanie posiłków w Ośrodku Wsparcia- Stołówce można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta, lub pobrać czerwona strzalkaTUTAJczerwona strzalka

czerwona strzalka Podstawa prawna