Bank Żywności

Informujemy, że żywność która nie została odebrana przez osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Będzie wydawana w miesiącu sierpniu 2021 r. o terminie wydawania żywności poinformujemy w pożniejszym terminie.