Liczymy się dla Polski!

Co to jest i w jakim celu organizuje się narodowy spis powszechny?

Spis powszechny w Polsce organizuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). W czasie spisu zbiera się głównie informacje o miejscu zamieszkania, wieku, płci, poziomie wykształcenia, sytuacji zawodowej (przede wszystkim, czy dana osoba pracuje, w jakiej branży, ewentualnie czy jest osobą bezrobotną), narodowości, wyznaniu. Dane zebrane ze spisu powszechnego są niezwykle ważne dla wielu gałęzi gospodarki. Warto przytoczyć kilka przykładów:

  • dane ze spisu powszechnego służą do tworzenia budżetów gmin, powiatów i województw w Polsce,
  • na podstawie liczby mieszkańców uzyskanej w czasie spisu obliczane są kwoty przyznane przez Ministerstwo Finansów poszczególnym gminom,
  • liczba miejsc w Parlamencie Europejskim obliczana jest proporcjonalnie na podstawie liczby mieszkańców danego kraju czy regionu,
  • Ministerstwo Zdrowia rozdziela środki na ochronę zdrowia również według liczby mieszkańców regionów określonej przez narodowy spis powszechny.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Spis na terenie naszego miasta znajduje sie w linku https://bialogard.info/7,6941,liczymy-sie-dla-polski

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/Ulotka-A5-ogolne-informacje-o-NSP-2021_bs.pdf