O naszym ośrodku

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład miejskiej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i patologiom społecznym.
MOPS Białogard świadczy pomoc oraz wspiera społeczność lokalną miasta Białogard.

Statut MOPS

IODO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie wypełniając obowiązek
wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Krótka 1, tel. (94)3579600, email: mops@bialogard.info

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Teresa Diakowicz

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest możliwy pod adresem: iodmops@bialogard.info

Klauzula informacyjna