ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Od 30 czerwca 2021r. ,ruszamy z ostatnią trzecią turą wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .

Będzie także, możliwość odbioru zaległej dostawy.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas odbioru.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE INFORMUJE, ŻE: Żywność dla osób zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu  Pomocy  Najbardziej   Potrzebującym   będzie   wydawana w  dniach:

30 czerwca 2021r. (środa) od godz. 7.00 do godz. 15.00 wg alfabetu nazwisk:

– od godz. 7.00 do 11.00 – A, B, C, D

– od godz. 11.00 do 15.00 – E, F, G, H

01 lipiec 2021r. (czwartek) od godz. 7.00 do godz. 15.00 wg alfabetu nazwisk:

– od godz. 7.00 do 11.00 – I, J, K

– od godz. 11.00 do 15.00 – L, Ł, M, N

02 lipiec 2021r. (piątek) od godz. 7.00 do godz. 15.00 wg alfabetu nazwisk:

– od godz. 7.00 do 11.00 – O, P, R, S

– od godz. 11.00 do 15.00 – T, U, W, Z

w Białogardzie (Parkowa Sala Balowa -wejście od tyłu budynku) przy ul. Ustronie Miejskie 1 !!!UWAGA: Osoby odbierające zobowiązane są do posiadania własnych toreb i środka transportu.