Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie prowadzone pn.:„świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji medycznej”.
Szczegóły dotyczące zamówienia publicznego oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie:

http://www.bip.mops.bialogard.info/ w zakładce Zamówienia publiczne.