Świadczenia Rodzinne

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych:

Monika Koźmin, pok. 18

Tel. (94)3579640, 723-221-643, e-mail

zielona strzalka Zadania Sekcji Świadczeń Rodzinnych

zielona strzalka Akty prawne

zielona strzalka Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych

zielona strzalka Koordynacja świadczeń

zielona strzalka Zasiłek rodzinny

zielona strzalka Dodatki do zasiłku rodzinnego

zielona strzalka Zasiłek pielęgnacyjny

zielona strzalka Świadczenie pielęgnacyjne

zielona strzalka Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- „Becikowe”

zielona strzalka Specjalny zasiłek opiekuńczy

zielona strzalka Zasiłek dla opiekuna

zielona strzalka Świadczenie rodzicielskie

zielona strzalka „Becikowe miejskie”

za zyciem-09 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”