Zespół interdyscyplinarny

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Joanna Angrot , pok. 4

Tel. 723 223 015,  j.angrot@bialogard.info

Spotkania grup roboczych odbywają się w pokoju 25.

firm_22412_7baded_big

niebieska strzalka Akty prawne

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
infolinia 801 120 002
Konsultacje drogą telefoniczną oraz e-mailową: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Priorytetową sprawą Zespołu jest reagowanie na sygnały o przemocy i krzywdzeniu dzieci.

Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie należy:

  • kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
  • opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej,
  • monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb,
  • gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół pracuje według harmonogramu, w trybie posiedzeń zwoływanych zgodnie z planem pracy i zaistniałymi potrzebami.

Zespół  współpracuje  ze służbami i instytucjami włączonymi do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. z:

  • Komendą Powiatową Policji,
  • Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • Sądem Rejonowym,
  • Szkołami o zasięgu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
  • Urzędem Miasta,
  • Instytucjami nie uczestniczącymi w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, ale których uczestnictwo ze względu na występowanie przemocy domowej w środowisku jest uzasadnione i wymagane.